logo

Co je "DOPRAVNÍ ABECEDA"

"Netestujme děti, učme je!"

DOPRAVNÍ ABECEDA je vzdělávací program jehož realizací dojde k podpoře profesního růstu pracovníků ve vzdělávání. Využívá interaktivní výukové metody jako jsou: tandemová výuka, vrstevnické vzdělávání a zážitková pedagogika. Pedagogové a pracovníci ve vzdělávání se na konkrétním tématu naučí uvedené metody aplikovat do dalších vzdělávacích oborů a využít je i v rámci inkluzívního vzdělávání pro žáky se SVP. Program je určený pro pedagogy, pedagogické pracovníky, děti/žáky MŠ a ZŠ, metodiky prevence, zájmové organizace, rodiče a širokou veřejnost.

DOPRAVNÍ ABECEDA je program otevřený pro všechny, určený pro kolektivní činnost v organizacích zabývajícími se vzděláváním, volnočasovými aktivitami, ale i pro samostatnou činnost skupin a jednotlivců. Má svůj webový portál a stránku na facebooku. Její základní poslání je zvýšení bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu a propagace málo využívaných metod vzdělávání.
DOPRAVNÍ ABECEDA děti baví. A nejenom je! Nechceme děti testovat, chceme je učit a věříme, že v tomhle směru půjdete s námi.
Až řidič na přechodu zastaví ne proto, že musí, ale proto, že ví, proč to má udělat, máme vyhráno. Ale s takovou výchovou musíme začít hned.
Přijedeme za vámi do školy. Pomůcky máme vlastní. Náklady na realizaci lze hradit ze šablon.

Školám

Dopravní abeceda primárně vznikla jako podpůrný program pro přímé vzdělávání žáků na základních školách a dětí ve volnočasových aktivitách. Součástí jsou dva vzdělávací programy akreditované v systému DVPP na MŠMT, které pomáhají naplnit obsah, cíle a výstupy dopravní výchovy na základních školách.

Program je realizován zážitkovou formou a účastníci jsou po celou dobu jeho aktivními aktéry. Děti, žáci si na platformě modelových situací osvojí bezpečné chování a pracovníci ve vzdělávání si osvojí málo používané metody a další lekce tak budou moci realizovat sami.

To vše pod vedením zkušeného odborného akreditovaného lektora s dvacetiletou praxí v oboru a ve vzdělávání.

Metody jsou předváděny v rámci běžné výuky, družiny, neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit.

Studio Lines s.r.o. studiolines@studiolines.cz, tel.: +420 775 104 822