logo

Zážitková lekce pro žáky, pedagogy a pracovníky ve formálním a neformálním vzdělávání

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT

Obsahem Zážitkové lekce jsou komentované scénky na téma bezpečnosti v silničním provozu, které spolu s aktivními činnosti na stanovištích vytvářejí ucelenou formu vzdělávání v dopravní výchově. Jejich realizace ukáže pedagogům, jak pracovat s výukovými objekty určenými pro výuku a jak uchopit téma dopravní výchovy, jak efektně a efektivně ho využít v souvislostech s ostatními předměty a jak jej zařadit do výuky.
V rámci realizace zážitkové lekce dostanou žáci a pedagogové metodické a didaktické materiály pro další výuku.
Program je určen pro MŠ a ZŠ. Všechna témata odpovídají cílům, výstupům i standardům RVP ZV a RVP PV.
Vzdělávací program pomůže pedagogům zařadit dopravní výchovu do ŠVP. Pedagogové a pracovníci ve formálním i neformálním vzdělávání dostanou osvědčení o absolvování zážitkové lekce.

Seminář pro pedagogy a pracovníky ve vzdělávání

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT

Dopravní výchova - metody a formy práce
Obsahem programu je ukázat pedagogům a pracovníkům ve vzdělávání, jak uchopit téma dopravní výchovy a naučit je s ním pracovat zajímavě, neotřelými metodami a v souvislostech s ostatními předměty, jak jej zařadit do výuky. Ukáže tuto práci z praktického pohledu a její využití. Pedagogové se seznámí přímo s představovanými metodami a vyzkoušejí si lekce dopravní výchovy připravit a vést. Detailně se věnuje i přípravě metodiků prevence. Vzdělávací program pedagogům názorně demonstruje, jak mají metody používat, jak jimi zefektivnit svoji práci a přidat jí na atraktivitě pro žáky i sebe samotné. Vzdělávací program ukáže pedagogům cestu, jak zařadit dopravní výchovu do ŠVP.
Každý účastník dostane osvědčení o absolvování tohoto odborného semináře.

Studio Lines s.r.o. studiolines@studiolines.cz, tel.: +420 775 104 822