Vzdělávání

J. W. Goethe
„ Vzdělání je schopnost porozumět druhým.”


Studio Lines s.r.o je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všechny nabízené vzdělávací programy jsou taktéž akreditovány MŠMT.


Naše další vzdělávací služby

  • Vzdělávání dětí a mládeže zážitkovou formou vedenou zejména přímou spoluprací se základními školami a dalšími vzdělávacími organizacemi
  • Tvorba didaktických her a materiálů přímo určených cílovým skupinám
  • Vzdělávání v oblasti výchovy k bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu
  • Vzdělávání dětí a mládeže v oblasti enviromentální výchovy a výchovy k vlastenectví
  • Vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti rukodělných výrobků a ostatních tvořivých dovednostech
  • Kurzy a semináře z oblasti gastronomie a aranžérství

Objednávky

Zde si můžete objednat didaktické pomůcky i vzdělávací programy pro výuku dopravní výchovy.
Vzhledem k absenci ceny za pomůcky a programy berte, prosím, objednávky jako předběžné. Ke stanovení ceny potřebujeme znát Váš zájem, proto neváhejte objednávky vyplnit a poslat. Stačí je poslat elektronickou cestou. Ve velmi krátké době zde naleznete objednávku elektronickou, ve které už bude stanovena i cena pomůcek a programů.
Na základě Vaší předběžné objednávky Vám tu závaznou se všemi informacemi doručíme na Vaši adresu.
Snažíme se o stanovení co nejnižší ceny, aby se pomůcky i programy staly dostupnými pro všechny.
Objednávka semináře pro pedagogy a pracovníky ve vzdělávání
Objednávka zážitkové lekce pro žáky, pedagogy a pracovníky ve vzdělávání.

Studio Lines s.r.o. studiolines@studiolines.cz, tel.: +420 775 104 822